Onderzoek naar aangeboren afwijkingen

Er zijn aanvullende onderzoeken mogelijk naar de gezondheid van jullie kindje.
Omdat het voor veel stellen een moeilijke keuze blijkt te zijn, of ze wel of geen gebruik willen maken van deze prenatale onderzoeken, sturen wij na je aanmelding voor zwangerschapsbegeleiding aanvullende informatie toe.

Bij het intake gesprek op de praktijk vragen wij ook altijd of wij je mogen informeren over de mogelijkheden van prenatale onderzoeken en als je dat wenst zullen wij een counselingsgesprek met je hebben om alles goed te bespreken en je (indien nodig) te helpen bij het maken van je keuzes.

De prenatale screening (de combinatie test of de NIPT)

Als je dat wil, kan je al vroeg in de zwangerschap, laten onderzoeken hoe groot de kans is dat je kindje het Downsyndroom (trisomie 21) , Edwardssyndroom (trisomie 18) en het Patausyndroom (trisomie 13) heeft

De twee verschillende testen die hiervoor beschikbaar zijn en waaruit je kunt kiezen zijn:

- De combinatietest. Dit is een bloedtest bij de zwangere en een nekplooimeting van het kind met een echo.

- De NIPT (niet-invasieve prenatale test). Dit is een bloedtest bij de moeder (sinds 1 april 2017) 

Om te bekijken of je hier gebruik van wil maken kan je meer informatie lezen op  www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

en gebruik maken van de keuzehulp Bewust Kiezen

Bij het intake gesprek op de praktijk vragen wij ook altijd of wij je mogen informeren over de mogenlijkheden van prenatale onderzoeken en als je dat wenst zullen wij een counselingsgesprek met je hebben om alles goed te bespreken en je (indien nodig) te helpen bij het maken van je keuzes.

Kijk voor de uitgebreide folder van het RIVM  (beschikbaar in meerdere talen) hier 


De 20 weken echo (SEO)

Halverwege de  zwangerschap (ronde de 20 weken) kun je kiezen voor een echo waarbij je kunt laten onderzoeken of je kind lichamelijke afwijkingen heeft. Deze echo kan niet alle afwijkingen opsporen. Er wordt onder andere gekeken naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel, hartafwijkingen, middenrif en nieren.

Als er bij deze echo een vermoeden is op een aangeboren afwijking, zal je voor vervolg onderzoek worden aangeboden. Het vervolg onderzoek door een  gespecialiseerd Gynaecoloog in het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft.  Daar zal een Geavanceerd Echoscopisch Onderzoek (GUO) zijn en soms wordt ook een vruchtwaterpunctie of een bloedonderzoek aangeboden.

Er zal worden besproken wat de eventuele gevolgen voor het leven van het kindje kunnen zijn. Afhankelijk van de ernst van de eventuele afwijkingen wordt met je gesproken over voortzetten of afbreken van de zwangerschap.

Kijk voor de uitgebreide folder van het RIVM (beschikbaar in meerdere talen) hier